Ek Goli Ek Dushman

Ye hai Bharat ka fauj

Jo pade dushmano par bhaar

Advertisements